เนื้อหาสินค้า 5

icon3 รูปแบบการจัดเลี้ยงในงานส่วนใหญ่จะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ เซ็ตโต๊ะ

แบบก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันไป ซึ่งก็จะถูกกำหนดด้วยชนิดของอาหาร สไตล์การจัดงาน การตกแต่งภายในงาน และจำนวนของแขกกับขนาดของห้องจัดเลี้ยง

icon1 บริการของเรา

        เป็นเครื่องดื่มผสมตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป งานเลี้ยงแบบค็อกเทลจึงเน้นบริการเครื่องดื่มทั้งแบบมี Hard Drink และ(Soft Drink โดยจะจัดบริการอาหารประเภทอาหารว่าง อาหารทานเล่น รวมถึงอาหารเรียกน้าย่อย ไว้ให้แขกร่วมงานเดินเลือกหยิบรับประทานตามชอบ เหมาะสาหรับการจัดเลี้ยงแขกจานวนมาก

        จะวางอาหารไว้กลางห้องหรือมุมห้อง หรือกระจายเป็นหลายโต๊ะ ในงานขนาดใหญ่ที่มีแขกมาก เจ้าภาพจะเตรียมจัดที่นั่งโดยตั้งโต๊ะอาหาร ในปริมาณเพียงพอสาหรับให้แขกได้นั่งรับประทานทุกคน โดยอาจระบุโต๊ะเพื่อให้แขกกลุ่มเดียวกันได้นั่งด้วยกัน

        จะใช้โต๊ะกลมเพื่อให้แขกทุกคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเอื้อมตักอาหารได้ถึงจึงเอื้อต่อการจับกลุ่ม สังสรรค์กันที่โต๊ะ พนักงานบริการเป็นผู้นาอาหารจากครัวมาเสิร์ฟที่โต๊ะ และมีหน้าที่เก็บอาหารลาดับจานที่แล้วออกไป เมื่อแขกรับประทานเรียบร้อยจะบริการน้าดื่ม