เนื้อหาสินค้า 3

icon3 รูปแบบการจัดเลี้ยงในงานประชุม สัมนาส่วนใหญ่จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ  บุฟเฟ่ต์ เซ็ตโต๊ะ

ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันไป ซึ่งก็จะถูกกาหนดด้วยชนิดของอาหาร สไตล์การจัดงาน การตกแต่งภายในงาน และจานวนของแขกกับขนาดของห้องจัดเลี้ยง

icon1 บริการของเรา

        จะวางอาหารไว้กลางห้องหรือมุมห้อง หรือกระจายเป็นหลายโต๊ะ ในงานขนาดใหญ่ที่มีแขกมาก เจ้าภาพจะเตรียมจัดที่นั่งโดยตั้งโต๊ะอาหาร ในปริมาณเพียงพอสาหรับให้แขกได้นั่งรับประทานทุกคน โดยอาจระบุโต๊ะเพื่อให้แขกกลุ่มเดียวกันได้นั่งด้วยกัน

        จะใช้โต๊ะกลมเพื่อให้แขกทุกคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเอื้อมตักอาหารได้ถึงจึงเอื้อต่อการจับกลุ่ม สังสรรค์กันที่โต๊ะ พนักงานบริการเป็นผู้นาอาหารจากครัวมาเสิร์ฟที่โต๊ะ และมีหน้าที่เก็บอาหารลาดับจานที่แล้วออกไป เมื่อแขกรับประทานเรียบร้อยจะบริการน้าดื่ม